Ontstaan van Bedrijfsmindfulness

Mindfulness al 2500 jaar oud

In oosterse tradities bestaat het beoefenen van mindfulness al meer dan 2500 jaar. In de jaren zestig van de vorige eeuw is de belangstelling voor mindfulness als begeleidingsvorm in de hulpverlening op gang gekomen. Jon Kabat-Zinn is een pionier die mindfulness vanaf de jaren tachtig toepaste in een medische setting. Hij combineerde de oosterse technieken met moderne westerse psychologie. Zijn aanpak, de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), bestaat uit een intensieve mindfulness-training van acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. De stresspreventie training van Bedrijfsmindfulness is volgens hetzelfde principe opgebouwd.

Bedrijfsmindfulness en mindfulness

Het enthousiasme en optimisme van toepassingsmogelijkheden van mindfulness is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Er zijn inmiddels honderden artikelen en tientallen boeken over mindfulness verschenen. Bedrijfsmindfulness vindt zijn oorsprong in mindfulness en bestaat uit oefeningen die je kunt toepassen in je werksituatie. Het grootste verschil tussen Bedrijfsmindfulness en mindfulness is de aard (toepasbaar tijdens je werk) en de lengte (korter) van de oefeningen. Bovendien komen de voorbeelden uit werksituaties.  

Naar boven