Mindfulness werkt beter

Mindfulness heeft een gunstig effect op je prestaties. Althans voor vrouwen, zo blijkt uit Canadees onderzoek.

 

Managers die een MBA-studie volgden, moesten een vragenlijst invullen om hun mindfulness-niveau te kunnen vaststellen. Beaamden ze bijvoorbeeld de stelling 'Ik voer activeiten haastig uit, zonder er echt aandacht aan te schenken.' dan was dat een indicatie van een gebrek aan mindfulness. Vervolgens werden hun studieprestaties beoordeeld.

 

De 'mindvolle'  vrouwen bleken significant beter te presteren dan andere vrouwen. Bij de mannen werd zo'n prestatieverhogend effect overigens niet gevonden.

 

Bron: Pyschologie Magazine jan 2010, Canadian Journal of Behavourial Science, oktober 2009